Firma Snap Outdoor Sp. z o.o. jako wyłączny dystrybutor sprzętu Climbing Technology w Polsce posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przeglądów okresowych Środków Ochrony Indywidualnej.

Jesteśmy jedyną w Polsce, autoryzowaną przez Climbing Technology, jednostką oferującą tego typu usługi. Działamy na zasadzie wysyłkowej, ponieważ jest to szybsze i wygodniejsze rozwiązanie, które daje nam możliwość sprawdzenia sprzętu w odpowiednich warunkach w siedzibie naszej firmy.

Firma Snap Outdoor Sp. z o.o. jako wyłączny dystrybutor sprzętu Climbing Technology w Polsce posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przeglądów okresowych Środków Ochrony Indywidualnej.

Jesteśmy jedyną w Polsce, autoryzowaną przez Climbing Technology, jednostką oferującą tego typu usługi. Działamy na zasadzie wysyłkowej, ponieważ jest to szybsze i wygodniejsze rozwiązanie, które daje nam możliwość sprawdzenia sprzętu w odpowiednich warunkach w siedzibie naszej firmy.

ŚrodkI
Ochrony
indywidualnej

Czym są i dlaczego stanowią ważny element wszędzie, gdzie wysokość jest naturalnym czynnikiem w pracy.

Kontrola sprzętu

Ogólnie rozumiane prace wysokościowe są zajęciem niebezpiecznym i bardzo wymagającym, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ryzyko powstawania wypadków jest dość duże, a ich konsekwencje nieraz bardzo poważne. Dlatego pracownik wysokościowy przechodząc odpowiednie szkolenia i badania, oraz nabywając niezbędnego doświadczenia praktycznego, uodparnia się na to trudne i niebezpieczne środowisko pracy.

Znajomość sprzętu, umiejętność posługiwania się nim oraz kontrola
indywidualna przed i w trakcie każdorazowego użycia są podstawą
bezpieczeństwa. Niezbędne są również, wymagane na podstawie normy
EN 365, przeglądy okresowe. Co 12 miesięcy, każdy element wyposażenia
pracownika będący Środkiem Ochrony Indywidualnej, powinien zostać
poddany kontroli wykonanej przez właściwego dla danej marki inspektora,
autoryzowanego przez Producenta. W skład ŚOI wchodzi wiele elementów takich jak: szelki bezpieczeństwa, lonże z absorberem oraz linki pozycjonujące, łączniki i zatrzaśniki, przyrządy (asekuracyjne, zjazdowe oraz zaciskowe), hełmy
ochronne, a także liny.

Każdy z wyżej wymienionych elementów marki Climbing Technology jestesmy w stanie skontrolować i wydać stosowny certyfikat wymagany dla ŚOI.

przygotowanie sprzętu

Przed wysłaniem sprzętu do przeglądu nalezy upewnić się czy poniższe punkty są wykonane:

  • każdy element będący ŚOI powinien być wysłany do przeglądu wraz z kartą przeglądów okresowych (w przypadku jej braku zostanie naliczona dodatkowa opłata – więcej informacji w cenniku),
  • sprzęt wysyłany do przeglądu powinien być czysty, a indywidualne numery identyfikacyjne muszą być widoczne (zarówno daty i numery nabijane na elementach metalowych jak i metki w przypadku uprzęży),
  • kaski oraz elementy tekstylne nie mogą nosić jakichkolwiek śladów farby, markerów permanentnych, smarów, środków chemicznych oraz naklejek,

Cennik usługi

Koszt transportu jednej paczki (do 30kg) od klienta do siedziby Snap i z powrotem do klienta to 30 zł netto (w dwie strony).

Podane ceny są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT (netto).

Elementy wyposażenia Cena
Pełna uprząż EN 361 30,00 zł
Uprząż biodrowa 20,00 zł
Lonża z absorberem lub pozycjonująca 15,00 zł
Lonże bez absorbera, pętle 30,00 zł
Karabinki, łączniki, zatrzaśniki 4,00 zł
Przyrządy zjazdowo-asekuracyjne typu Sparrow 20,00 zł
Przyrządy autoasekuracyjne typu SKC 15,00 zł
Przyrządy zaciskowe do podchodzenia po linie 10,00 zł
Kask ochronny 10,00 zł
Lina statyczna 0,40 zł/metr bieżący