Autoasekuracja

Autoasekuracja to podstawa wszystkich prac wysokościowych. Zapewnienie pracującej osobie maksymalnego bezpieczeństwa jest możliwe dzięki odpowiednim szkoleniom oraz użytkowaniu specjalistycznego sprzętu. Ten ostatni zapewnia marka Climbing Technology.

Więcej informacji