Przyrządy zjazdowe

Przyrządy zjazdowe Climbing Technology to niezwykle dopracowane konstrukcje pozwalające na sprawne opuszczanie się na linie. Idealnie sprawdzają się w czasie prac wysokościowych, umożliwiając łatwe poruszanie się i zmianę wysokości.

Więcej informacji